Aktuality

15. října 2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit, že ve středu 31. října 2018 bude provoz firmy TEZAP ŠTĚNOVICE, spol. s r.o., z důvodu plánované odstávky dodávek elektrické energie zcela uzavřen. Budeme se na Vás těšit opět ve čtvrtek 1. listopadu 2018.

7. srpna 2018

Úspěšně jsme absolvovali dohled nad certifikovanými výrobky, kontrolními zkouškami byla prokázána shoda ve všech sledovaných parametrech.

2. ledna 2018

Vážení zákazníci, přejeme Vám mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2018.

31. prosince 2017

Naše společnost úspěšně absolvovala dozorový audit ISO 9001:2016 provedený společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

1. června 2017

Vydán nový „ Certifikát“ pro výrobky „přechodové spoje ocel/PE-RC“ č. 07 0122 V/AO/d

1. června 2017

Vydáno nové „Stavebně technické osvědčení“ pro výrobky „přechodové spoje ocel/PE-RC“ č. STO – AO 224 - 17/2007/d, s platností do 31.12.2018

24. února 2017

Nový sortiment přechodek ocel - nerez

obrazek_vyrobku

Přechodový spoj PE-ocel v ochranném pouzdře pr. PE 32

Popis:


Přechodový spoj PE-ocel D 32 v ochranném pouzdře je určen pro ukončení NTL přípojky plynu nebo odběrného plynového zařízení (OPZ) do nepodsklepených objektů budov a dřevostaveb. Přechodový spoj je zakomponován v ochranném pouzdře výrobku.

Přechodový spoj podle ČSN EN 1555-3 s ochranným pouzdrem je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený pro tlakové rozvody topných plynů (zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu) s max. provozním přetlakem 0,4 MPa. Ocelová část přechodového spoje je opatřena závitem R 1“ podle ČSN ISO 7-1 a kulovým uzávěrem s vnitřním závitem

DN 25 se závitem Rp 1“ . Plastová část přechodového spoje je trubka PE 100 d 32x3 SDR11 dle ČSN EN 1555-2. Ochranné pouzdro je vyrobeno z ocelové trubky o průměru 60 mm, které je po celém svém povrchu izolováno černou izolační páskou Tyco. Utěsnění ochranného pouzdra a PE trubky je provedeno smršťovací izolací Raychem. Vystředění PE trubky v ochranném pouzdře je řešeno středícími prvky.

Tento výrobek splňuje požadavky TPG 702 01, ČSN EN 1775. Výrobek je nutno osadit do základů a základové desky při jejich zhotovování viz nákres instalace.

Při instalaci přechodového spoje PE-ocel v ochranném pouzdru je nutno dodržovat návod k montáži, který je součástí každé dodávky.

 

  1. Na stavební výrobky byl vydán „certifikát a STO“ autorizovanou osobou č.224 ITC, a.s. Zlín v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízením vlády č. 163/2002, ve znění nařízením vlády č. 312/2005Sb.
  2. Na stavební výrobky byl vydán „protokol o počáteční zkoušce“ autorizovanou osobou SK06 VÚSAPL a.s.Nitra – Slovenská republika ve smyslu ustanovení § 7 ods.1   písm. c) zákona č. 90/1998 Z.z. 

Schéma:


schema

Ilustrační schéma:


schema

Rozměry:


Rozměr

Objednací číslo

Dxt

PE (mm)

D1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

R

(mm)

Rp (inch)

32

100810

32x3

60

1250

1250

1280

800

1“

Výroba plynárenských zařízení.