Aktuality

3. ledna 2024

Naše společnost v závěru roku 2023 úspěšně absolvovala dozorové audity provedené firmami ITC Zlín a.s. a BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

2. ledna 2024

Vážení zákazníci, děkujeme za spolupráci v roce 2023 a do roku 2024 Vám přejeme vše nejlepší.

1. ledna 2022

Vydáno nové „Stavebně technické osvědčení“ pro výrobky „přechodové spoje ocel/PE-RC“ č. STO – AO 224 - 17/2007/f, s platností do 31.12.2024

1. ledna 2022

Vydán nový "Certifikát výrobku" č. 07 0122 V/AO/g pro „přechodové spoje ocel/PE-RC“

1. ledna 2022

VÚSAPL, a.s., Nitra vydal nový "Protokol o skúške typu" č. S06/21/0002/3502/SG pro přechodové spoje ocel/PE 100, PE 100 RC, platný pro území Slovenské republiky.

obrazek_vyrobku

Přechodový spoj PE-ocel v ochranném pouzdře pr. PE 32

Popis:


Přechodový spoj PE-ocel D 32 v ochranném pouzdře je určen pro ukončení NTL přípojky plynu nebo odběrného plynového zařízení (OPZ) do nepodsklepených objektů budov a dřevostaveb. Přechodový spoj je zakomponován v ochranném pouzdře výrobku.

Přechodový spoj podle ČSN EN 1555-3 s ochranným pouzdrem je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený pro tlakové rozvody topných plynů (zemní plyn, svítiplyn, plynná fáze propanu) s max. provozním přetlakem 0,4 MPa. Ocelová část přechodového spoje je opatřena závitem R 1“ podle ČSN ISO 7-1 a kulovým uzávěrem s vnitřním závitem

DN 25 se závitem Rp 1“ . Plastová část přechodového spoje je trubka PE 100 d 32x3 SDR11 dle ČSN EN 1555-2. Ochranné pouzdro je vyrobeno z ocelové trubky o průměru 60 mm, které je po celém svém povrchu izolováno černou izolační páskou Tyco. Utěsnění ochranného pouzdra a PE trubky je provedeno smršťovací izolací Raychem. Vystředění PE trubky v ochranném pouzdře je řešeno středícími prvky.

Tento výrobek splňuje požadavky TPG 702 01, ČSN EN 1775. Výrobek je nutno osadit do základů a základové desky při jejich zhotovování viz nákres instalace.

Při instalaci přechodového spoje PE-ocel v ochranném pouzdru je nutno dodržovat návod k montáži, který je součástí každé dodávky.

 

  1. Na stavební výrobky byl vydán „certifikát a STO“ autorizovanou osobou č.224 ITC, a.s. Zlín v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízením vlády č. 163/2002, ve znění nařízením vlády č. 312/2005Sb.
  2. Na stavební výrobky byl vydán „protokol o počáteční zkoušce“ autorizovanou osobou SK06 VÚSAPL a.s.Nitra – Slovenská republika ve smyslu ustanovení § 7 ods.1   písm. c) zákona č. 90/1998 Z.z. 

Schéma:


schema

Ilustrační schéma:


schema

Rozměry:


Rozměr

Objednací číslo

Dxt

PE (mm)

D1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

R

(mm)

Rp (inch)

32

100810

32x3

60

1250

1250

1280

800

1“

Výroba plynárenských zařízení.